Husman Schilders uit Breda - Schilder - Behangen - Latex spuitwerk - Vloercoating - Stukadoor

Algemene voorwaarden

Offerte aanvragen

SCHILDERSBEDRIJF BREDA

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Husman Schilders

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • “Het bedrijf”: Husman schilders
  • “Klant”: de persoon of organisatie die een overeenkomst aangaat met het bedrijf voor schilderdiensten.
  • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen het bedrijf en de klant voor de schilderdiensten.
  • “Schilderdiensten”: de diensten die worden aangeboden door het bedrijf met betrekking tot schilderen en decoreren.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant met betrekking tot schilderdiensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes

Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de offerte te wijzigen als er wijzigingen plaatsvinden in de opdracht.

Prijzen en betalingen

De prijzen voor de schilderdiensten zijn gebaseerd op de offerte van het bedrijf en zijn inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingsachterstand is de klant in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Uitvoering van de opdracht

Het bedrijf zal de schilderdiensten uitvoeren in overeenstemming met de overeenkomst en met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. De klant dient ervoor te zorgen dat het pand of de ruimte waarin de schilderdiensten worden uitgevoerd, toegankelijk is en vrij is van obstakels.

Garantie

Het bedrijf biedt een garantieperiode van 12 maanden na voltooiing van de schilderdiensten. Gedurende deze periode zal het bedrijf eventuele gebreken repareren die zijn ontstaan als gevolg van een fout van het bedrijf. De garantie vervalt als de klant zelf wijzigingen of reparaties aanbrengt aan het werk van het bedrijf.

Aansprakelijkheid

Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan als gevolg van een fout van het bedrijf. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van het bedrijf wordt gedekt.

Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, pandemieën, of andere onvoorziene omstandigheden. Het bedrijf zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal proberen een passende oplossing te vinden.

Intellectueel eigendom

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het intellectueel eigendom van de schilderdiensten te behouden, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om de schilderdiensten te kopiëren, te wijzigen, of te verspreiden zonder toestemming van het bedrijf.

Geheimhouding

Het bedrijf zal alle vertrouwelijke informatie van de klant vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet bekendmaken aan derden zonder toestemming van de klant. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen het bedrijf en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen en aanvullingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen verschillende taalversies, prevaleert de Nederlandse tekst.

Slotbepalingen

a. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het bedrijf zal dan een nieuwe bepaling opstellen die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.

b. Het bedrijf is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, mits de klant hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

c. Het bedrijf is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van de klant.

d. De klant dient eventuele klachten binnen 14 dagen na uitvoering van de schilderdiensten schriftelijk te melden aan het bedrijf. Het bedrijf zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

e. Het bedrijf is gerechtigd om beeldmateriaal van het uitgevoerde werk te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij de klant hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

f. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van het bedrijf.

g. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen verschillende taalversies, prevaleert de Nederlandse tekst.

Met het accepteren van de offerte verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

GOOGLE REVIEWS

Wat zeggen onze klanten?

google
Erwin Lips
maart 29, 2023

Husman schilders heeft bij ons de hele beneden verdieping geschilderd na een grote verbouwing, zowel plafond als de muren in verschillende kleuren en de nieuwe kozijnen. Huseyin werkt hard, is heel vriendelijk en komt zijn afspraken na. Dank je wel voor het mooie resultaat!

google
Chel Ova
maart 26, 2023

Zeer prettige ervaring. Onverwacht had ik op het laatste moment een schilder nodig en zeer beperkte tijd om de woning te laten schilderen. Enkele offertes aangevraagd en Huseyin reageerde hier vrijwel direct op en dezelfde dag heeft hij tijd vrij gemaakt om de woning te inspecteren. Ter plaatse heeft hij mijn wensen in kaart gebracht, bood mij diverse oplossingen om de woning aan te pakken en gaf hier duidelijk de kosten, benodigde tijd en zaken waar ik rekening mee moest houden aan. Enkele uren later kreeg ik een offerte gemaild welke zeer transparant en eerlijk geprijsd was. Vervolgens ingestemd met de offerte en verder werden al mijn zorgen uit handen genomen. De communicatie/interactie met Huseyin was professioneel, helder, vlot en laagdrempelig. Ik werd continu van het proces op de hoogte gehouden en hij heeft het weekend doorgewerkt om mijn deadline te kunnen halen. Nou het uiteindelijke resultaat mag er wezen. Erg mooi en netjes. Ik kan iedereen Husman Schilders van harte aanbevelen.

google
Ca Bruijn
maart 9, 2023

Super fijne en snelle service. 2 dagen na onze aanvraag konden ze al komen. Aardige vaklui en ontzettend snel klaar met top resultaat voor latex spuiten! We zijn er erg blij mee! Bedankt.

Erg tevreden over het schilderwerk, professioneel bedrijf.

google
xDizion
maart 5, 2023

Prachtig en strak werk afgeleverd. Precies zoals ik in gedachte had! Zeker aan te raden!

google
Jos Ossewaarde
februari 7, 2023

Waar vind je dat nog, die voor deze tijd bijna unieke combinatie van vriendelijkheid, flexibiliteit en vooral professionaliteit? Bij Husman Schilders dus. Bij ons binnen geschilderd. Deuren, kozijn, trap, hallen, badkamer. Meedenken en voortreffelijk uitvoeren. Een metamorfose. Een aanrader eerste klas en Huseyin is een Vakman met een hoofdletter die we als het weer nodig is zeker zullen vragen voor een volgende klus. Vijf sterren meer dan waard! En eerlijke prijzen.

google
Davy
januari 25, 2023

Iemand heeft mij Husman aanbevolen. Hij heeft echt top werk geleverd! Deuren en muren mooi geschilderd en gestuukt. Echt mooi strak ook! We zijn heel tevreden!

google
raghavendra sharma
november 22, 2022

Husman Schilders did a very nice job for our house, they think with you about what is good for the house and also check with the customer if the painting work still needs some adjustments.

google
Mert Gocmen
september 11, 2022

Zeer nette mensen met goeie werk kwaliteit is zeker een aanrader in breda !

google
B. B.
augustus 17, 2022

Zeer positieve ervaring. Reageren snel en qua prijs en kwaliteit zeker een aanrader. Dankzij flexibiliteit alles perfect binnen de planning uitgevoerd.

google
Titia Calon
augustus 5, 2022

De website belooft niets teveel. Zeer snelle en duidelijke offerte! Daarna geweldig schilderwerk geleverd. Het is ons na 30 jaar ( zelf knoeien) duidelijk geworden dat schilderen een vak is.Na de ervaring met Huseyin zijn vakwerk, laten wijzelf in het vervolg de kwast links liggen. De volgende klussen laten we graag aan hem over.

google
Richard de Jong
mei 31, 2022

Wij zijn zeer tevreden. De hele buitenkant van onze woning in een week geschilderd. Zeer netjes gewerkt. Husman schilders is zeker een aanrader

google
warner rosenboom
mei 25, 2022

Wat een fijne vakman, alle afspraken keurig nagekomen. Vriendelijk en beleefd, netjes werken. Neemt geen pauzes, werkt alleen maar door. Binnen 1 week de hele buitenkant gedaan. En netjes!

google
Melih Manyanli
april 1, 2022

Husman prachtig werk afgeleverd! Ze hadden op korte termijn plek voor ons en hebben het hele huis geschilderd in een ruime week. Ze denken met je mee, werken superstrak en netjes, en vinden het helemaal geen punt om lastminute wat aan te passen. Wij zijn echt mega tevreden en zullen ook in de toekomst graag gebruik maken van Husman!

google
Agency 6
maart 23, 2022

Husman heeft ons pand op de Ginnekenweg gesausd en geverfd. Hij werkt erg secuur. Ik zou hem zo aanraden bij iedereen.

google
Kamil Ceran
maart 19, 2022

Super prestatie en kwaliteit geleverd

google
Michael Eboigbe
januari 31, 2022

Fijne communicatie!

WAAROM

Schildersbedrijf Husman

Husman Schilders uit Breda - Schilder - Behangen - Latex spuitwerk - Vloercoating - Stukadoor

SCHILDERSBEDRIJF HUSMAN

Onze werkwijze

01

Offerte aanvraag

Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan via onze website.

02

Bevestig offerte

Als u akkoord gaat met de geleverde offerte kunt u deze aan ons bevestigen

03

Uitvoeren opdracht

Op de afgesproken datum en tijd gaan wij starten met uw opdracht

WhatsApp whatsapp